Kişisel Veri Envanteri

Kişisel veri envanteri hazırlarken yasanın belirlediği kriterlere ve gereksinimlere göre Excel ile hazırlamak oldukça zahmetlidir, hata yapmaya açıktır, veri bütünlüğünün ve yeknesaklığının korunması güçtür.

Kişisel veri envanteri hazırlarken yasanın belirlediği kriterlere ve gereksinimlere göre Excel ile hazırlamak oldukça zahmetlidir, hata yapmaya açıktır, veri bütünlüğünün ve yeknesaklığının korunması güçtür..

İşte tüm bu süreçlerin daha etkin ve kolay yürütülebilmesi adına WWW.KVKK34.COM/ platformunu sizler için hazırladık

Özellikler

 • Veri Setinin işlendiği iş süreci ve ilgili bölümler
 • Veri Setinin elde ediliş şekli
 • Veri seti sahalarının detaylı tespiti
 • Veri kategorileri ve ilgili kişi grupları
 • Hassas kişisel veri/kişisel veri ayrımı
 • Veri elde ediliş yöntemi
 • Veri sahibi izin ihtiyacı
 • Veri saklama ortamı (fiziksel/dijital)
 • Veri ortamının lokasyonu (şirket içi/dışı)
 • Veri işleme amaçları ve hukuki gerekçeleri
 • Veri koruma ilkeleri uyum durumu
 • Veri seti üzerindeki idari ve teknik tedbirler
 • Kişisel verinin saklanma süresi ve imha yöntemi
 • Transfer bilgisi yer alacaktır.
 • Risk atıfları
 • İdari ve Teknik tedbirlerin ISO 27001 ile bağlantısı
Ve daha fazlası…


İletişime Geç

Tüm KVKK ve BGYS süreçlerinizde yanınızdayız

Ensar Yılmazoğlu

Kişisel Verilerin Korunması Uzmanı ve Bilgi Güvenliği Baş Denetçisi CV Detay