Kişisel Verilerin Korunması Uyum Süreçlerini Sizler İçin Ele aldık

Sizin için anlaşılabilir olması bizim önceliğimizdir. Bu yüzden kanun maddelerini sizler için yorumladık. Herkesin anlayabileceği basit ve sade bir anlatımla hizmetinize sunduk.

Sizin için anlaşılabilir olması bizim önceliğimizdir. Bu yüzden kanun maddelerini sizler için yorumladık. Herkesin anlayabileceği basit ve sade bir anlatımla hizmetinize sunduk.

Kişisel Veri Nedir: Kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayan her türlü veri,

Doğrudan: Kısaca Kimlik Bilgileriniz
-Adınız, Soyadınız,
-Doğum tarihiniz,
-Doğum yeriniz,
-Medeni haliniz,
-TC kimlik ve Pasaport Numaranız,
-İletişim adresiniz,
-Telefon numaranız vb.

Dolaylı: Kişinin tanımlanabilirliğini oluşturan her türlü veri.
Örnek: VERİ:Kullanmış olduğunuz bilgisayardaki ıp adresi
1.ADIM: Ip adresi hangi bilgisayara ait ?
2. ADIM: ……… mac adresli bilgisayara.
3.ADIM: Peki bu bilgisayar kime ait ?
4. ADIM: XX kullanıcısına
işte bu da dolaylı olarak kişi tespitinin yapıldığı durumdur.

Özel Nitelikli Veri: Öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerdir.
Bunlar kanunla belirlenmiştir.
Kişilerin ırkı, etnik kökeni,
Siyasi düşüncesi, felsefi inancı,
Dini, mezhebi veya diğer inançları,
Kılık ve kıyafeti,
Dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
Sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriler
Biyometrik ve genetik veriler
özel nitelikli kişisel veriler olarak sayılmıştır.

6698 sayılı kanun, yukarıda bahsetmiş olduğumuz kişisel veri ve özel nitelikli verilerin korunmasını amaçlamıştır.

Sizler için 6698 sayılı KVK Kanunu ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile uyumlu, entegre www.kvkk34.com veri tabanımızı tasarladık.


İletişime Geç

Tüm KVKK ve BGYS süreçlerinizde yanınızdayız

Ensar Yılmazoğlu

Kişisel Verilerin Korunması Uzmanı ve Bilgi Güvenliği Baş Denetçisi CV Detay