KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

I. KVKK VE BGYS GİZLİLİĞİ TAAHHÜDÜ

  1. Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Güvenliği Politikası (“Politika”), JÖN EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ’ nin (“Şirket”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına uyup, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Kişisel Verileri korumaya yönelik yükümlülüklerini yerine getirirken, Uluslar arası standart uygun olarak ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin gereksinimleri dikkate alarak Kişisel Verileri işlerken Şirket içerisinde ve/veya Şirket tarafından uyulması gereken esasları belirlemektedir.
  2. Şirket, kendi bünyesinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Politikasına bağlı olarak uygulanacak prosedürlere uygun davranmayı taahhüt eder.

II. POLİTİKANIN AMACI

İşbu Politikanın temel amacı, Şirket tarafından Kişisel Verilerin işlenmesine, korunmasına yönelik, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin gereksinimleri olan yöntem ve süreçlere ilişkin esasları belirlemektir.

III. POLİTİKANIN KAPSAMI

  1. İşbu Politika, Şirketin işlemekte olduğu Kişisel Verilere ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine yönelik tüm faaliyetleri kapsar ve söz konusu faaliyetlere uygulanır.
  2. Kişisel Veri niteliği taşıyan, Bilgi Güvenliği amaç ve hedeflerini ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, Kişisel Verilerin Korunması ve Kurumsal bilgilerin güvenliğini her zaman en üst düzeyde sağlarız.
  3. 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma başta olmak üzere, ilgili tüm yasa, yönetmelikler ve mevzuatların yanı sıra uluslararası standartlara uygun bir şekil çalışırız.
  4. Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın, çevrenin ve toplumun sürekli memnuniyetini dengeli biçimde ve onlarla iş birliği içerisinde olup, başta 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun ve diğer var olan yasal gereklilikleri karşılamaya özen gözetiriz.
  5. Bilgi Güvenliği amaç ve hedeflerini ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, Kişisel Verilerin Korunması bakımından bilgi güvenliğini her zaman en üst düzeyde sağlarız.
  6. Kuruluşumuzu bağlayan tüm yasa, yönetmenlikler dahil başarımızı ve kalitemizi ilgilendiren tüm süreçlerimizi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına uyup, sistemimizi sürekli olarak iyileştiririz.
  7. Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Güvenliği Politikamızı ilgili iç dış taraflara duyurusunu yaparak politikalarımızdan tüm tarafların haberdar olmasını sağlarız.
  8. KVKK ve BGYS Düzenlemelerinin gerektirmesi halinde yahut Şirketin Veri Sorumlusu Temsilcisi yahut Komite’nin gerekli gördüğü hallerde zaman zaman yönetim kurulu onayı ile değiştirilebilir. KVKK, BGYS, Düzenlemeleri ve işbu Politika arasında bir uyumsuzluk olması halinde KVKK Düzenlemeleri esas alınır.
JÖN EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ