Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlık Süreçleri

Etkin bir KVKK süreci BGYS süreçlerinin entegrasyonu ile mümkündür.

Kişisel Verilerin Korunması her ne kadar hukuksal bir mevzuat olarak bilinsede, Kanun gereği alınması gereken idari ve teknik tedbirler bakımından Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Kişisel Verileri Koruma Kanunun ayrılmaz bir sürecidir.

Bu bakımdan KVKK süreçlerinizi, BGYS süreçleriniz ile beraber ele almak ve yürütmekteyiz.

Süreç Çalışmasında Sizlere Yardımcı olacağımız Konular

Veri Koruma Güvenceleri
 • Veri Koruma Politikası
 • Veri Sorumluları Siciline kayıt, Hukuka uygun işleme
 • Verinin Genel İlkelere Uygun İşlenmesi
 • Veri Güvenliği
Kayıt Yönetimi
 • Kayıt Yönetimi Politikası
 • Loglama/Takip Etme & Dışa Aktarım
 • Güvenlik, Erişim, İmha
Bilgi Güvenliği
 • Yönetim & Organizasyonel Bilgi Güvenliği Önlemleri
 • Personel Bilgi Güvenliği Farkındalığı
 • Fiziksel/Çevresel Güvenlik
 • Bilgisayar ve Ağ Güvenliği
Veri Paylaşma Ve Veri Sahibinin Hakları
 • Veri Sınıflandırma
 • Veri Etiketleme ve İşleme
 • Veri Paylaşım Denetim İzleri (Loglama)
 • Güvenlik
 • Veri Sahibi Erişimleri
 • Uyum Denemitimi


İletişime Geç

Tüm KVKK ve BGYS süreçlerinizde yanınızdayız

Ensar Yılmazoğlu

Kişisel Verilerin Korunması Uzmanı ve Bilgi Güvenliği Baş Denetçisi CV Detay