Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği veri sorumlusu sıfatına sahip şirketlerin, kurum ve kuruluşların kişisel veri envanteri hazırlama zorunluluğu vardır. KVKK34 programı bu envanterin, süreç analizlerinde, veri risklerin hesaplanmasında, idari ve teknik tedbirlerin hazırlanmasında yardımcı olmaktadır.

Sizin İçin Tasarlandı

6698 sayılı KVK Kanunu ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile tam uyumlu, entegre olan kvkk34 içinde birçok özelliği barındırıyor ve mevzuta göre sürekli güncelleniyor.

Neden KVKK34 ?

 1. Kanuna ilave olarak söz konusu yönetmeliklerlerde bazı yükümlülükler getirilmiş olup bunlardan birisi; Kişisel Veri İşleme Envanteri (“Envanter”) Hazırlanmasıdır.
 2. Sicile kayıtla yükümlü olan veri sorumluları, Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlamakla Yükümlüdür.
 3. KVKK34 Bir Kişisel Veri İşleme Envanteri Programıdır.
 4. KVKK34 Bir Kişisel Veri Envanterinin yanında, bir Süreç çalışmasıdır.
 5. KVKK34 KVKK ve GDPR gibi yasal mevzuatlara Uyumludur.
 6. KVKK34 Sayesinde kanun kapsamında(KVKK ve GDPR) kişisel veri işlemekte olan gerçek ve tüzel kişiler için kanunun temel İlkelerine (KVKK ve GDPR) ve kişisel veri işleme ş̧artlarına uyum.
 7. KVKK34 Kişisel Veri Envanteri, kanun faaliyetleri kapsamında kişisel veri işlemekte olan veri sorumlularınca tüm süreçlerin değerlendirilmesi, bu süreçler kapsamındaki tüm faaliyetlerin irdelendiği bir yazılımdır.
 8. KVKK34 Veri sorumlularının faaliyetlerine bağlı tüm süreçlerinde 6698 sayılı kanun başta olmak üzere diğer kanun ve yönetmenlikler ile uyumuludur.
 9. KVKK34 Kanuna aykırı bir kişisel veri işleme durumu olup olmadığının kolayca tespitinin ve izlene bilirliğinin yapılmasını sağlar.
 10. KVKK34 Diğer bir ifadeyle; veri sorumlu, kişisel veri işleme faaliyetlerinin kanuna uyumu ile ilgili veri sorumlusunun, bir tür kendi kendini denetlemesidir. Kısaca kurumun sizi denetlemesinden önce kendinizi denetleme imkanı bulduğunuz yerdir.
 11. Sicil başvurularında sicile açıklanacak bilgiler kişisel veri işleme envanterine dayalı olarak hazırlanması gerekir, KVKK34 sicile açıklanacak bilgilerin ile uyumlu ve güncel olmasınızı sağlar.
 12. KVKK34 Kanunun 13 üncü maddesince sicile sunulan ve sicilde yayınlanan bilgiler esas alır ve size bu bilgilerin güncelliği sağlar.
 13. KVKK34 Sicile kayıt ve aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken aynı zamanda ilgili kişi başvuru taleplerinin yanıtlanmasında sağlamaktadır.
 14. KVKK34 İlgili kişiden açık rızanın kapsamının belirlenmesinde söz konusuda kimlerden acık rıza alınması gerektiği esaslarına yürütmektedir.
 15. KVKK34 Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi süreçlerinizde sizlere yardımcı olmaktadır.
 16. KVKK34 İle Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin yüzde yüz entegrasyonunu sizler için sağlandık.
 17. Kişisel Veri Kanunun 16 ncı maddesi gereğince kişisel veri işleme envanterine uygun olarak kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamakla yükümlüdür. KVKK34 bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde sizlere kılavuzluk yapmaktadır.
 18. 6698 sayılı kanun gereği; Politika, Prosedür, Aydınlatma Metni ve Açık Rızanın kapsamının belirlenmesinde Kişisel Veri Envanteri esas alınması gerekmektedir. KVKK34 size bu hizmetide sunmaktadır.
 19. KVKK34 Kişisel verilerin saklaması ve imhası politikalarının hazırlanmasında sizlere klavuzluk yapmaktadır.
 20. KVKK34 Ayrıca sicile kayıtta girilmesi gereken bilgileri verbis' e ile uyumlu hale getirmiştir..
 21. Veri Kategorisi, 
-Kişisel Veri İşleme Amaçları Ve Hukuki Sebebi,
-Aktarılan Alıcı / Alıcı Grupları,
-Veri Konusu Kişi Grupları,
-Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçlar İçin Gerekli Olan Azami Muhafaza Edilme Süresi, -Yabancı Ülkelere Aktarımı Öngörülen Kişisel Veriler,
-Veri Güvenliğine İlişkin Alınan Teknik Ve İdari Tedbirler
 22. Dahası KVKK34’ De

 23. KVKK34 Süreçler kapsamında hangi kişisel verilerin işlendiğinin tek tek tespit edilmesi, bir anlamda veri sorumlusu faaliyetlerinin kişisel veriler açısından fotoğrafının çekilmesi ve yol haritasının belirlenmesidir
 24. KVKK34 İle ilgili departmanlar, birim adları, bilgi girişi yapan kişi, süreç adımları, faaliyetin kapsamı ve faaliyetin açıklanmasına yer verilmiştir.
 25. KVKK34 İle İşlenen kişisel veri kategorisi, işlenen kişisel veri, kanunun 5. maddesindeki işleme şartı, işlenen özel nitelikli kişisel veri kategorisi, işlenen özel nitelikli kişisel verilerin alt süreçleri ile tüm detayları ele alınmıştır.
 26. KVKK34 Kanunun 6. maddesinde belirtilen işleme şartı, kişisel verisi işlenenlere ilk elde etme esnasında aydınlatma yapılıp yapılmadığı, Kişisel verinin elde edildiği kaynak, elde etme yöntemi, saklandığı elektronik ortam, saklandığı fiziksel ortam,
 27. KVKK34; İşlenen kişisel verilerin aktarma amacı, kişisel veri aktarımının hukuki sebebleri, kişisel veri aktarım yöntemlileri, özel nitelikli kişisel veri aktarımının hukuki sebebi, özel nitelikli kişisel veri aktarım yöntemlerinide sizler için belirledik,
 28. KVKK34 Sizin biriminiz dışında bu veriye erişenler, saklama amacı, periyodik imha sürelerinide belirler
 29. KVKK34 Kişisel verilerin korunmasında alına idari tedbirler, alınan teknik tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler için alınması gereken tüm idari ve teknik tedbirleri ISO 27001 Bilgi Güvenliği ile entegrasyonunu sağlar,
 30. KVKK34 ile her veri sorumlusunun, kendi nezdinde hangi verilerin işlenmekte olduğundan emin olun..
 31. KVKK34 olarak sizlerin sürçlerinin bir parcası olmak bize mutluk vermektedir.

İletişime Geç

Tüm KVKK ve BGYS süreçlerinizde yanınızdayız

Ensar Yılmazoğlu

Kişisel Verilerin Korunması Uzmanı ve Bilgi Güvenliği Baş Denetçisi CV Detay