kvkk Sürecinizi Yönetirken Yalnız Kalmayın

kvkk Sürecinizi Yönetirken Yalnız Kalmayın

kvkk 34, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunumu Kanunu’nun gereksinimi olan Kişisel veri envanterini yasaya uygun şekilde hazırlama, dökümante etme, saklama yazılımıdır.

Sizin İçin Tasarlandı

6698 sayılı KVK Kanunu ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile tam uyumlu, entegre olan kvkk34 içinde birçok özelliği barındırıyor ve mevzuta göre sürekli güncelleniyor.

Neden KVKK34 ?

 1. Kanuna İlave Olarak Söz Konusu Yönetmeliklerle De Bazı Yükümlülükler Getirilmiş̧ Olup Bunlardan Birisi; Kişisel Veri İşleme Envanteri (“Envanter”) Hazırlanmasıdır.
 2. Sicile Kayıtla Yükümlü Olan Veri Sorumluları, Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlamakla Yükümlüdür.
 3. Kvkk34 Bir Kişisel Veri İşleme Envanteridir Programıdır.
 4. Kvkk34 Bir Kişisel Veri Envanterinin Yanında Bir Süreç Çalışmasıdır.
 5. Kvkk Ve Gdpr Yasal Mevzuatlara Uyumludur.
 6. Kvkk34 Sayesinde Kanun Kapsamında(Kvkk Ve Gdpr), Kişisel Veri İşlemekte Olan Gerçek Ve Tüzel Kişiler İçin Kanunun Temel İlkelerine Ve Kişisel Veri İşleme Şartlarına Uyum.
 7. Kvkk34 Kişilsel Veri Envanteri, Kuruluşun Faaliyetleri Kapsamında Kişisel Veri İşlemekte Olan Veri Sorumlularınca Tüm Süreçlerin Değerlendirilmesi, Bu Süreçler Kapsamındaki Tüm Faaliyetlerin İrdelendiği Bir Platformdur.
 8. Kvkk34 Veri Sorumlularının Faaliyetlerine Bağlı Tüm Süreçlerinde Kanuna Uyumuludur.
 9. Kvkk34 Kanuna Aykırı Bir Kişisel Veri İşleme Durumu Olup Olmadığının Kolayca Tespitinin İzlene Bilirliğinin Yapılmasını Sağlar.
 10. Diğer Bir İfadeyle Kvkk34 Veri Sorumlu, Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinin Kanuna Uyumu İle İlgili Veri Sorumlusunun Bir Tür Kendi Kendini Denetlemesidir. Kısaca Kurumun Sizi Denetlemesinden Önce Kendinizi Denetleme İmkanı Bulduğunuz Yerdir.
 11. Sicil Başvurularında Sicile Açıklanacak Bilgiler Kişisel Veri İşleme Envanterine Dayalı Olarak Hazırlanması Gerekir, Kvkk34 Sicile Açıklanacak Bilgiler İle Uyumlu Ve Güncel Olmasınızı Sağlar.
 12. Kvkk 34 Kanunun 13 Üncü Maddesince Sicile Sunulan Ve Sicilde Yayınlanan Bilgiler Esas Alır Ve Size Bu Güncelliği Sağlar.
 13. Kvkk34 Sicile Kayıt Ve Aydınlatma Yükümlülüğü Yerine Getirilirken Aynı Zamanda İlgili Kişi Başvuru Taleplerinin Yanıtlanmasında Sağlamaktadır.
 14. Kvk34 İlgili Kişiden Açık Rızanın Kapsamının Belirlenmesinde Söz Konusu Sizlere Yardımcı Olur.
 15. Kkvk34 Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Süreçlerinizde De Sizlere Yardımcı Olmaktadır.
 16. Kvkk34 İle Kişisel Verileri Koruma Kanunu Ve Iso 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Yüzde Yüz Entegrasyonu Sizler İçin Sağlandık.
 17. Kvkk34 Kişisel Veri Kanunun 16 Ncı Maddesi Gereğince Kişisel Veri İşleme Envanterine Uygun Olarak Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası Hazırlamakla Yükümlüdür Kvkk34 Bu Yükümlü Yerine Getirilmesinde Sizlere Kılavuzluk Yapmaktadır.
 18. Kişisel Veri Envanteri Hazırlamadan, Politika, Prosedür, Aydınlatma Metni Ve Açık Rızanın Kapsamının Belirlenmesinde Söz Konusu Envanterin Esas Alınması Gerekmektedir. Kvkk34 Size Bu Hizmeti De Sunmaktadır.
 19. Kvkk34 Kişisel Verilerin Saklaması Ve İmhası Politikalarının Hazırlanmasında Da Sizlere Klavuzluk Yapmaktadır.
 20. Kvkk34 Ayrıca Sicile Kayıtta Girilmesi Gereken Bilgileri Verbis’ E Uygun Hale Hale Getirmiştir..
 21. Veri Kategorisi,
-Kişisel Veri İşleme Amaçları Ve Hukuki Sebebi,
-Aktarılan Alıcı / Alıcı Grupları,
-Veri Konusu Kişi Grupları,
-Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçlar İçin Gerekli Olan Azami Muhafaza Edilme Süresi, -Yabancı Ülkelere Aktarımı Öngörülen Kişisel Veriler,
-Veri Güvenliğine İlişkin Alınan Teknik Ve İdari Tedbirler
 22. Dahası Kvkk34’ De

 23. Kvkk34 Süreçler Kapsamında Hangi Kişisel Verilerin İslendiğinin Tek Tek Tespit Edilmesi, Bir Anlamda Veri Sorumlusu Faaliyetlerinin Kişisel Veriler Açısından Fotoğrafının Çekilmesidir
 24. Kvkk34 İle İlgili Departmanlar, Birim Adları, Bilgi Girişi Yapan Kişi, Süreç Adımları, Faaliyetin Kapsamı Ve Faaliyetin Açıklanmasına Yer Verilmiştir.
 25. Kvkk34 İle İşlenen Kişisel Veri Kategorisi, İşlenen Kişisel Veri, Kanunun 5. Maddesindeki İşleme Şartı, İşlenen Özel Nitelikli Kişisel Veri Kategorisi, İşlenen Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Alt Süreçleri İle Tüm Detayları Ele Alınmıştır.
 26. Kvkk34 Kanunun 6. Maddesinde Belirtilen İşleme Şartı, Kişisel Verisi İşlenenlere İlk Elde Etme Esnasında Aydınlatma Yapılıp Yapılmadığı, Kişisel Verinin Elde Edildiği Kaynak, Elde Etme Yöntemi, Saklandığı Elektronik Ortam, Saklandığı Fiziksel Ortam,
 27. Kvkk34 İşlenen Kişisel Verilerin Aktarma Amacı, Kişisel Veri Aktarımının Hukuki Sebebleri, Kişisel Veri Aktarım Yöntemlileri, Özel Nitelikli Kişisel Veri Aktarımının Hukuki Sebebi, Özel Nitelikli Kişisel Veri Aktarım Yöntemlerini De Sizler İçin Belirledi,
 28. Kvkk34 Sizin Biriminiz Dışında Bu Veriye Erişenler, Saklama Amacı, Periyodik İmha Sürelerini De Belirler
 29. Kvkk 34 Kişisel Verilerin Korunmasında Alına İdari Tedbirler, Alınan Teknik Tedbirler, Özel Nitelikli Kişisel Veriler İçin Alınması Gereken Tüm İdari Ve Teknik Tedbirleri Iso 27001 Bilgi Güvenliği İle Entegrasyonunu Sağlar,
 30. Kvkk34 İle Her Veri Sorumlusunun, Kendi Nezdinde Hangi Verilerin İşlenmekte Olduğundan Emin Olur..

İletişime Geç

Tüm KVKK ve BGYS süreçlerinizde yanınızdayız

Ensar Yılmazoğlu

Kişisel Verilerin Korunması Uzmanı ve Bilgi Güvenliği Baş Denetçisi CV Detay